Verbs in Norwegian

List of verbs in Norwegian with English translation and inflected forms

Infinitive Present Past Present Perfect Imperative English
å begynne begynner begynte har begynt begynn! to begin, to start
å føle føler følte har følt føl! to feel
å gjøre gjør gjorde har gjort gjør! to do
å gå går gikk har gått gå! to go, to walk
å ha har hadde har hatt ha! to have
å høre hører hørte har hørt hør! to hear
å se ser har sett se! to see, to watch
å si sier sa har sagt si! to say
å snakke snakker snakka / snakket har snakka / har snakket snakk! to talk, to speak
å være er var har vært vær! to be